Lekovi u stomatologiji

Napomena : Samo su nabrojani neki lekovi u kratkom opisu.Doze i način terapije nisu pomenuti,jer to propisuje Vaš doktor. Ovo je informativnog karaktera.

Amoksicilin – spada u grupu penicilinskih antibiotika proširenog spektra,lek je izbora kod mnogih dentogenih infekcija. Daje se i preventivno kod većih oralno-hiruškoh zahvata,kao i ugradnje implantata.

Amoksiklav ( Panklav ) – dodata mu je klavulanska kiselina( inhibitor beta-laktamaze )

Orvagil – je antibiotik (metronidazol) lek izbora kod lečenja parodontopatije,deluje na gram negativne bakterije.

Dovicin – je tetraciklinski antibiotik,prepisuje se za lečenje gornjeg respiratornog trakta.Ne smeju se uzimati u toku perioda razvoja zuba,trudnoća i deca do 12 godina,jer izaziva trajnu prebojenost zuba.

Clindamycin – antibiotik pogodan za koštane infekcije, sinuzit itd.

Chymoral – lek koji se uzima za eliminaciju otoka.

Hexoral ( Hibidex ) rastvor – sadrži hlorheksidin supstancu koja je izuzetan antiseptik. Siroko je primenjivan u stomatologiji. Kod duže upotrebe može izazvati mrku prebojenost zuba,ali se ona može ukloniti.

Daktanol ( mikonazol ) oralni gel – je lek koji se koristi u lečenju gljivičnih infekcija usta i drugih delova digestivnog trakta.

Author Info

Avatar

Dental Jovanovic

Dr Miloš Jovanović je diplomirao je sa 24 godine na Stomatološkom fakultetu u Beogradu, nakon čega nastavlja svoje usavršavanje kao stomatolog, ali prioritet daje protetici, hirurgiji i kasnije implantologiji.