gangrena zuba

Gangrena zuba

Iako nas naziv može zbuniti, predstavlja potpuno izumiranje pulpe zube (živca, krvnih sudova, limfe i vezivnog tkiva) koje je praćeno bakterijskom infekcijom.
Jedan zub može imati od jednog do nekoliko korenova kroz koje prolazi pulpa zuba.
U slučaju dubokog karijesa ili prekida cirkulacije dolazi do izumiranja živca i sledstvene bakterijske infekcije. Zbog ovih činjenica terapija je dugotrajna i zahteva više seansi, ali je u većini slučajeva moguće izlečiti zub i izbegnuti njegovo vađenje. Ishod terapije zavisi od prohodnosti kanala, upornosti pacijenta i stručnosti stomatologa.
S toga, najbitnija je preventiva! Redovnim pregledom kod stomatologa, izbegnite mogućnost nastajanja dubokog karijesa i daljih komplikacija. Stručnost, najbolji materijali i tehnike koje primenjuje naša ordinacija govore u prilog broju pozitivnih ishoda terapije gangrene zuba!

Author Info

Avatar

Dental Jovanovic

Dr Miloš Jovanović je diplomirao je sa 24 godine na Stomatološkom fakultetu u Beogradu, nakon čega nastavlja svoje usavršavanje kao stomatolog, ali prioritet daje protetici, hirurgiji i kasnije implantologiji.