Bele plombe

Šta su Bele plombe?

Bele plombe predstavljaju ispune od kompozitnog materijala koje nadoknađuju izgubljeni deo zuba izazvan karijesom ili frakturom samog zuba. U posebnim slučajevima, kada je zub intaktan radi postizanja maksimalne estetike kompozitnim materijalom možemo izmeniti izgled i boju zuba i to nazivamo kompozitnim fasetama. Kompozitni materijali imaju paletu boja pa na taj način u potpunosti prilagođavamo belu plombu boji zuba, za razliku od crnih amalgamskih plombi.

Trajnost belih plombi je ograničena i uslovljena je od sledećih faktora:

  • Kvaliteta kompozitnog materijala – prateći najnovije svetske standarde u našoj ordinaciji koristimo samo premijum brendove kombinujući ih individualno za svakog pacijrnta
  • Veličine izgubljenog dela zuba i izloženosti pritisku. Škripanje zubima značajno smanjuje dužinu trajanja bele plombe usled patoloških sila koje se svakodnevno stvaraju.
  • Poštovanja protokola izrade bele plombe, izolovanja suvog radnog polja, nanošenja materijala u slojevima i polimerizacije (prosvetljavanja sa plavim svetlom kako bi se materijal učvrstio).

U našoj ordinaciji postavka plombi je apsolutno bezbolna i prijatna procedura.

Zamena crnih (amalgamskih plobi ) u bele (kompozitne plombe) je preporučljiva kako iz estetskih tako i zdravstvenih razloga.

Amalgamske plombe u sebi sadrže legure metala kao što su živa, olovo, bakar, srebro koje mogu biti štetne po zdravlje. Takođe zbog načina vezivanja koji je kod crnih plombi mehanički a kod belih hemijski, dolazi do stvaranja pukotina i zazora, a naposletku i karijesa.

Zakažite vaš besplatni pregled još danas

Primeri iz prakse

sr_RSSR